top of page
Logo ordinace
Vizitka
Čekárna
Čekárna
Čekárna
Administrativa
Cvičební pomůcky a model
Vnitřní prostory
Cvičební prostor
Prostor pro magnetoterapii
Budova polikliniky
Zastávka MHD
Poukaz na vyšetření/ ošetření FT
Poukaz na vyšetření/ ošetření K
Bc. Martin Havlíček
Lymfatický tape - modřina po odběru
Edukační plakáty
Péče o horní etáže zad
bottom of page